Befolkning och religion i Spanien

Befolkning i Spanien

I Spanien bor det ungefär 45 miljoner människor och befolkningen ökar snabb takt. Man bor i första hand längs med kusterna, förutom ett undantag för huvudstaden Madrid. Historiskt så har demografin bl.a. påverkats av ett keltiskt, gotisk och islamskt inflytande.

I konstitutionen från år 1978 har man på ett neutralt sätt försökt slå fast att alla historiska ”entiteter” och dess folk inom det spanska riket är erkända.

Befolkning Spanien

Språk i Spanien

Spanien är i allra högsta grad uppdelat regionalt och separerat. Därför talas det fyra huvudsakliga och levande språk. Spanska är det officiella språket som alla kan, medans Katalanska pratas i nordöstra Spanien, Baskiska pratas i och runt Baskien och Galiciska pratas i nordvästra Spanien.

De 3 sistnämnda är tillsammans med några ytterligare regionala språk, (i kombination med Spanskan) även de officiella språk.

Det är närmare bestämt så att konstitutionen erkänner regionala språk, även om man samtidigt kämpar för att regionaliteten inte ska inverka negativt på ”samhörigheten”. Det drivs med varierande ansträngningar och intensitet, olika frigörelserörelser där regionerna vill bli ännu mer självständiga.

Lär dig några spanska ord

Religion i Spanien

Ungefär 80 % utav befolkningen är romersk-katolska. Och även om konstitutionen säger att det inte ska finnas någon statsreligion, så är katolicismen i praktiken det ändå. Katolicismen var länge en officiell religion i Spanien och under Francodiktaturen var den katolska kyrkan en utav makthavarnas viktigaste stöttepelare.

Med demokratiseringen efter år 1975 så förlorade kyrkan sitt religiösa monopol och i 1978 års författning så avskaffades statsreligionen. Trots detta så har den katolska kyrkan fortfarande vissa privilegier. Spanjorerna kan t.ex. välja att avsätta 0,5 % av sin inkomstskatt till kyrkan och staten finansierar religionslärare i offentliga skolor, liksom katolska präster inom försvaret och på sjukhus. Andra religiösa samfund, bland annat muslimska och judiska, får vissa skattelättnader.

Religion Spanien

Samkönade äktenskap

Äktenskap mellan samkönade röstades igenom med 66 % av majoriteten år 2004. I denna mån man kan mäta det, så sekulariseras samhället mer och mer i Spanien och färre och färre personer är aktiva i sitt trosutövande.

Spanien är det land i Europa som har den största invandring och bl.a. är det på grund av detta som andra religioner växer, som t.ex. islam som nu den 2:a största religionen i Spanien med ungefär 1 miljon anhängare.